Организация на движението във връзка с отбелязване на Националния празник на САЩ – Денят на независимостта

От 08:00 до 23:00 часа на 02.07.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) по:

- ул. „Козяк” между ул. „Люботрън” и бул. „Никола Вапцаров”;

- ул. „Проф. Д-р Желязко Христов” между ул. „Козяк” и бул. „Никола Вапцаров”;

- ул. „Елизиер Папо”.

От 18:00 до 23:00 часа на 02.07.2019 г.  се забранява влизането на товарни МПС, както следва:

- по ул. „Козяк” между ул. „Люботрън” и бул. „Никола Вапцаров”;

- по ул. „Проф. Д-р Желязко Христов” между ул. „Козяк” и бул. „Никола Вапцаров”;

- по ул. „Елизиер Папо”.

26.06.2019