Организация на движението във връзка с летните разписания на градския транспорт
От 1 юни 2021 г. „Център за градска мобилност“ организира работата на транспортните оператори по летни разписания.
20.05.2021