Организация на движението във връзка с извършване на миене на бул. “Царица Йоана“

Във връзка с миене чрез автоцистерна с маркуч на бул. „Царица Йоана“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и бул. „Вардар“ от 00:30 до 04:30 часа на 24.05.2020 г. се забранява  влизането на пътни превозни средства по бул. „Царица Йоана“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и бул. „Вардар“.

22.05.2020