Организация на движението във връзка с изграждане на канализационно отклонение за жилищна сграда в Банкя

От 05.04.2021 г. до 09.04.2021 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни по ул. „Цар Симеон“ между ул. „Кокиче“ и ул. „Кракра“ в гр. Банкя, м. „Градоман“.

За същия период от време се променя маршрутът на автобусите от линии №№ 44 и 47. Те ще извършват обратен завой преди ул. „Роден кът“ в уширението при ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кракра“.

Спирка с код 0832 „Кв. "Градоман“ се измества пред трафопоста на кръстовището на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кракра“.

02.04.2021