Организация на движението във връзка с изборите

 

От 19:00 часа на 13.11.2021 г. до приключване на транспортирането и предаването в ЦИК на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, поетапно ще се ограничава движението по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Княз Ал. Дондуков”.

От 07:00 часа на 14.11.2021 г. до приключване на транспортирането и предаването в ЦИК на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Княз Александър І” между ул. „Московска“ и бул. „Цар Освободител“.

 

11.11.2021