Организация на движението във връзка с футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”

От 15:00 до 21:00 часа на  25.07.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.

23.07.2021