Организация на движението във връзка с футболна среща на 21.03.2021 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 09:00 до 15:00 часа на  21.03.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 34 (тридесет и четири) паркоместа.

19.03.2021