Организация на движението във връзка с футболна среща

От 15:00 до 22:00 часа на 10.12.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа.

10.12.2020