Организация на движението във връзка с филма „Отдел издирване“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип  и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- От 13:00 до 19:30 часа на 16.11.2020 г. на източния паркинг на Зоологическа градина – 8 (осем) паркоместа.

- От 07:00  до 19:30 часа на 19.11.2020 г. в близост до кръстовището на ул. „Козяк“ и ул. „Голо бърдо“  – 10 (десет) паркоместа.

- От 08:00 до 19:30 часа на 28.11.2020 г. в близост до кръстовището на ул. „Искър“ и ул. „Панайот Волов“ – 10 (десет) паркоместа.

13.11.2020