Организация на движението във връзка с Европейското първенство по баскетбол на инвалидни колички

Във връзка с провеждането на Европейско първенство по баскетбол на инвалидни колички в зала „Триадица” се въвеждат промени в организацията на движение. От 08:00 часа на 31.07.2018 г. до 08:00 часа на 03.08.2019 г.  се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, обозначени със съответните пропуски) на улицата югоизточно от зала „Триадица“ между ул. „Метличина поляна" и ул. „Силиврия“.

26.07.2019