Организация на движението във връзка с честването на Деня на независимостта на Република Индия

От 07:00 до 11:00 часа на 26.01.2019 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) на ул. „Алфред Нобел” № 4, пред сградата на посолството на Република Индия.

28.01.2019