Организация на движението във връзка с авариен ремонт на уличен канал по ул. „Тодорини кукли”

От 00.00 часа на 30.10.2017 г. до 24.00 часа на 17.11.2017 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по южната половина на пътното платно на ул. „Тодорини кукли” между ул. „Русалски лък” и ул. „Хан Севар“.

Движението на автомобили ще се  извършва двупосочно в една лента по северната половина на пътното платно на ул. „Тодорини кукли” в обхвата на строителната площадка.

От 04.30 часа на 30.10.2017 г. до 24.00 часа на 17.11.2017 г. автобусната спирка по маршрута на автобусна линии № 120 с код 2216 „УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ” на ул. „Тодорини кукли” ще бъде променена с 50 метра назад в посока ул. „Александър Екзарх”.

27.10.2017