Организация на движението във връзка с провеждане на фестивал "Кварталът"

 

От 16:00 до 22:00 часа на  17, 24 и 31.07.2021 г.  се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.  

 

13.07.2021