Организация на движението заради реконструкция на топлопровод от проходим колектор на пл. „Нар. събрание“ по ул. „Цар Иван Шишман“ до камера № КЛ-43 на ул. „Гурко“

От 05.11.2021 г. до 20.11.2021 г. (включително) се въвеждатт следните промени в организацията на движение:

- Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген. Гурко“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“;

- Забранява се влизането и паркирането на ППС по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4.

04.11.2021