Организация на движението поради ремонт на жп мост при ул. „Слатинска река“

От 29 октомври до 18 април се забранява влизането  на пътни превозни средства по ул. „Слатинска река“ между ул. „Боян Магесник“ и ул. „533“ под жп мост на ул. „Слатинска река“.

Промяната в организацията на движение се налага във връзка с извършване на строително-монтажни работи при жп моста над ул. „Слатинска река“.

28.10.2020