Организация на движението по ул. „Св. Георги Софийски” между бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Константин Иречек“

Въвежда се временна организация на движение:

от 00:00 часа до 24:00 часа на 29.04.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по дясната пътна лента на северното пътно платно на ул. „Св. Георги Софийски” между бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Константин Иречек“;

от 30.04.2020 г. до 04.05.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по:

  • северното пътно платно на ул. „Св. Георги Софийски” между бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Константин Иречек“, като движението се извършва двупосочно в южното пътно платно на ул. „Св. Георги Софийски“ в посочения участък;
  •  ул. „Константин Иречек“ между ул. „Св. Иван Рилски“ и ул. „Св. Георги Софийски“.

От 00:00 часа до 24:00 часа на 05.05.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по дясната пътна лента на южното пътно платно на ул. „Св. Георги Софийски” между ул. „Константин Иречек“ и бул. „Пенчо Славейков“;

от 06.05.2020 г. до 11.05.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на ул. „Св. Георги Софийски” между ул. „Константин Иречек“ и бул. „Пенчо Славейков“, като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на ул. „Св. Георги Софийски“ в посочения участък.

От 05.06.2020 г. до 11.05.2020 г. спирка с код 1034 „УМБАЛ "Александровска“ в посока бул. „Пенчо Славейков“ за автобусна линия № 72 и тролейбусни линии №№ 2, 8 и 9 ще бъде изместена преди зоната за престрояване на кръстовището с ул. „Константин Иречек“.
 

 

 

24.04.2020