Организация на движението по ул. „Акад. Борис Стефанов“

От 17.04.2021 г. до 16.05.2021 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Акад. Борис Стефанов“ между ул. „Университетски парк“ и ул. „Франсоа Митеран“.

За същия период се променят маршрутите на автобусни линии №№ 94, 280 и 294 както следва:

Автобусна линия № 94 (в посока СУ „Св. Климент Охридски“): от крайната станция в Студентски град по маршрута до кръстовище ул. „Акад. Борис Стефанов“-ул. „Проф. Атанас Иширков“, по ул. „Проф. Атанас Иширков“, по ул. „Акад. Стефан Младенов“ и след кръстовището с ул. „8-ми декември“ направо по ул. „Акад. Стефан Младенов“ по маршрута двупосочно;

Автобусна линия № 280 (в посока СУ „Св. Климент Охридски“): от крайната станция в Студентски град по маршрута до кръстовище ул. „Акад. Борис Стефанов“-ул. „Проф. Атанас Иширков“, по ул. „Проф. Атанас Иширков“, по ул. „Акад. Стефан Младенов“ и по ул. „8-ми декември“ направо по маршрута двупосочно;

Автобусна линия № 294:

- в посока метростанция „Д-р Г. М. Димитров“: от крайната станция в Студентски град по маршрута до кръстовище ул. „Акад. Борис Стефанов“-ул. „Проф. Атанас Иширков“, по ул. „Проф. Атанас Иширков“, по ул. „Акад. Стефан Младенов“ след кръстовището с ул. „8-ми декември“ направо по ул. „Акад. Стефан Младенов“ по маршрута до метростанция „Д-р Г. М. Димитров“;

- в посока Студентски град: от метростанция „Д-р Г. М. Димитров“ по маршрута до кръстовище ул. „8-ми декември“-ул. „Акад. Стефан Младенов“, по ул. „Акад. Стефан Младенов“, по ул. „Проф. Атанас Иширков“ и по ул. „Проф. Борис Стефанов“ по маршрута до крайната станция в Студентски град.

За автобусни линии №№ 94, 280 и 294 се разкриват временни спирки:

- на ул. „Акад. Стефан Младенов“ след кръстовището с ул. „8-ми декември“ в посока крайна станция;

- двупосочна на ул. „Акад. Стефан Младенов“ в района на кръстовището с ул. „Атанас Манчев“;

- двупосочна на ул. „Акад. Борис Стефанов“ преди кръстовището с ул. „Проф. Атанас Иширков“ в посока център и след кръстовището в посока крайна станция.

Закриват се следните спирки:

- двупосочна с кодове 0524 и 0530 „Детски дом“ на ул. „Д-р Йордан Йосифов“;

- двупосочни с кодове 1610 и 1611 „Спортна зала Христо Ботев“ и 0533 и 0534 „Детски ясли“ на ул. „Акад. Борис Стефанов“.

16.04.2021