Организация на движението по повод събитие в посолството на Република Кипър на 18.12.2019 г. в СГХГ

От 16:00 до 22:00 часа на 18.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Кн. Александър I” между ул. „Ген. Гурко” и ул. „Съборна”.

 

13.12.2019