Организация на движението около зала „Триадица” за провеждането на Европейско първенство по баскетбол за момичета

Във връзка с провеждането на Европейско първенство по баскетбол за момичета в зала „Триадица” като част от Календара със събития на „София 2018 – европейска столица на спорта“  се въвежда временна организация на движение.

От 08.00 часа на 14.08.2018 г. до 08.00 часа на 17.08.2019 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите, обозначени със съответните пропуски на ул. „Метличина поляна”  от ул. „Рикардо Вакарини”, покрай спортната зала до следващата пряка и на свободното пространство пред спортната зала.

07.08.2019