Организация на движението на ул. „Иван Вазов” в участъка от бул. „Васил Левски” до ул. „Цар Шишман“

От 14.02.2019 г. до 21 април 2019 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Иван Вазов” в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Цар Шишман”.

15.03.2019