Организация на движението на пл. „Възраждане“

От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 14.01.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Възраждане“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Марко Балабанов“.

13.01.2021