Организация на движението на градския транспорт в София по време на Новогодишните празници

По време на Новогодишните празници се осигурява нощно движение на част от линиите на градския транспорт и метрото.

На 31.12.2017 г. срещу 01.01.2018 г. се организира нощно движение на превозните средства, съответно:

- трамваен транспорт: трамвайни линии № 5, 7, 8, 12, 18, 20, 22л;

- тролейбусен транспорт: тролейбусни линии № 1, 2, 4, 9;

- автобусен транспорт: автобусни линии № 11, 83, 102, 78, 85, 94, 285, 309, 310, 76, 213, 604;

- метро – осигурява се движение на първа и втора линия на метрото.

22.12.2017