Организация на движението на 08.07.2022 г. – футболна среща


Във връзка с провеждането на футболна среща на  Националния стадион „Васил Левски” от 16:00 до 23:00 часа на 08.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа.

08.07.2022