Организация на движението - бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „К. Величков“

За времето от 00:00 часа на 28.08.2021 год. (събота) до 24:00 часа на 29.08.2021 год. „Столичен електротранспорт“ ЕАД ще извърши основен ремонт на участък от релсовия път на кръстовището на бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „К. Величков“.   

За времето от 00:00 часа на 28.08.2021 год. (събота) до 24:00 часа на 29.08.2021 год. се въвеждат следните промени в организацията на движение.

Променя се  маршрутът на трамваите от линия № 11. В посока кв. „Княжево“ трамваите ще се движат  от  транспортен подлез „Надежда“ ("Триъгълника"), наляво по бул. „Княгиня Мария-Луиза“, Централна жп гара, надясно по бул. „Христо Ботев“ до площад „Възраждане“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ и наляво по бул. „Константин Величков“ и по маршрута, двупосочно.

Скъсява се маршрутът на трамвайна линия № 22. Трамваите ще се движат от автостанция „Изток“ до метростанция „Опълченска“ (крайна станция на трамвайна линия № 20), двупосочно.

Мотрисите от  трамвайни линии № 11 и № 22 ще спират на всички съществуващи трамвайни спирки в променените участъци на маршрутите.

Разкрива се временна автобусна линия № 22-ТМ с маршрут: от ж.к. „Западен парк“ (крайна станция на автобусни линии № 72 и № 77) по ул. „Западна“, ул. „Кубан“, бул. „Възкресение“, наляво по бул. „Константин Величков“, след бул. „Александър Стамболийски“ автобусите да се движат извън споделеното трасе до ул. „Пиротска“, надясно по ул. „Пиротска“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Тодор Александров“, наляво по бул. „Константин Величков“, при бул. „Александър Стамболийски“ автобусите отново да се връщат в обособеното трасе и по маршрута си до ж.к. „Западен парк“.

Автобусите от временната автобусна линия № 22-ТМ ще спират на:
- трамвайните спирки по ул. „Пиротска“;
- съществуващите автобусни спирки по маршрута, включително и с код 6405 „Бул. "Христо Ботев“ и с код 6407 „Метростанция Опълченска“ на бул. „Тодор Александров“ за нощния транспорт, и на временни спирки:
- в посока бул. „Христо Ботев“ – с код 1052 „Метростанция  "Константин Величков“, находяща се на бул. „Константин Величков“ на 50,00 метра след бул. „Тодор Александров“;
- в посока ж.к. „Западен парк“:
- с код 6399 „Ул. "Одрин“ на бул. „Тодор Александров“ на 30,00 метра след ул. „Одрин“;
- с код 6507 „Метростанция "Константин Величков“ на бул. „Тодор Александров“ непосредствено преди ул. „Зайчар“.

Частично да променят маршрутите на автобусни линии № 11 и № 83 – по бул. „Константин Величков“ в участъка от бул. „Александър Стамболийски“ до ул.  „Пиротска“ автобусите да се движат извън споделеното трасе, двупосочно.

Разкриват се временни спирки за автобусни линии № 11 и № 83:
- с код 1052 „Метростанция "Константин Величков“ на бул. „Константин Величков“ на 50:00 метра след бул. „Тодор Александров“, в посока бул. „Сливница“;
- с код 1053 „Метростанция "Константин Величков“ на бул. „Константин Величков“ непосредствено преди бул. „Тодор Александров“ в посока бул. „Александър Стамболийски“.

27.08.2021