Организация на движение за ул. “Иван Вазов“ от бул. „Васил Левски” до ул. „Цар Шишман“

Остава временната организация на движение за ул. “Иван Вазов“ от бул. „Васил Левски” до ул. „Цар Шишман“ от 14.02.2018 г. до 30.04.2019 г.

12.04.2019