Организация на движение във връзка с рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход“ до бул. „Христофор Колумб“

От 14.07.2019 г. до 14.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Асен Йорданов“ в участъка от ул. „Кап. Д. Списаревски“ до бул. „Христофор Колумб“ и по ул. „Искърско шосе“ в участъка от ул. „Илия Бешков“ до ул. „Димитър Пешев“, а от 14.07.2019 г. до 29.07.2019 г. се забранява влизането на превозни средства по южното пътно платно на ул. „Искърско шосе“ в участъка от бул. „Христофор Колумб“ до ул. „Туше Делииванов“, като движението се извършва двупосочно по северното пътно платно на улицата в същия участък;

За времето от 14.07.2019 г. до 14.09.2019 г. се промянат на маршрутите на автобусни линии № 10, 14, 88, 604 и N4:

- автобусна линия № 10 в посока кв. Бусманци както следва: след спирка с код 0825 „Гара Искър“ направо по ул. „Димитър Пешев“, по ул. „Мюнхен“, по ул. „Илия Бешков“, по ул. „Искърско шосе“ и по маршрута си двупосочно.

- автобусна линия № 14 само в посока към автостанция Изток, както следва: след спирка с код 0825 „Гара Искър“ направо по ул. „Димитър Пешев“, по ул. „Мюнхен“, по ул. „Илия Бешков“, по ул. „Искърско шосе“ и по маршрута си двупосочно.

В обратна посока маршрутът не се променя.

- автобусна линия № 88 в посока Зоопарка, както следва: от ж.к. „Дружба 2“ по маршрута до кръстовище ул. „Димитър Пешев“ - ул. „Мюнхен“, по ул. „Мюнхен“, по ул. „Илия Бешков”, по ул. „Искърско шосе“ и по маршрута си, двупосочно.

- автобусна линия № 604 в посока към УМБАЛСМ „Пирогов“, както следва: след спирка с код 0825 „Гара Искър“ направо по ул. „Димитър Пешев“, по ул. „Мюнхен“, по ул. „Илия Бешков“ и по маршрута си двупосочно;

- автобусна линия № N4 в посока към ж.к. „Дружба 2“ както следва: по маршрута си до кръстовище бул. „Асен Йорданов“ – ул. „Кап. Димитър Списаревски“,  по ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и след кръстовище ул. „Кап. Димитър Списаревски“ – бул. „Христофор Колумб“ по маршрута си двупосочно.

Разкриват се временни допълнителни спирки:

- на ул. „Мюнхен“ на 60.00 метра преди продължението на бул. „Копенхаген“ (трамвайно трасе линия № 23) в посока ул. „Димитър Пешев“ за автобусни линии №№ 10, 88 и 604;

- на ул. „Мюнхен“ на 100.00 метра след трамвайното трасе в посока ул. „Илия Бешков“ за автобусни линии №№ 10, 14, 88 и 604;

- на ул. „Мюнхен“ на 30.00 метра преди ул. „Димитър Пешев“ за автобусни линии №№ 10, 88 и 604.

12.07.2019