Орагнизация на движението за заснемане на рекламен клип

От 18:00 до 20:00 часа на 05.12.2019 г. се забранява  влизането на пътни превозни средства за максимум от 5 (пет) минути за заснемане на кадър (6 пъти) по ул. „Кърниградска“ между ул. „Цар Асен“ и ул. „Кн. Борис I“.

05.12.2019