ОП „Екоравновесие“ започва кампания за регистрация и кастрация на дворни кучета в район „Кремиковци“

От 18 април в район „Кремиковци”, Столична община и „Екоравновесие” стартират ежегодната кампания за регистрация и кастрация на дворни кучета. Всички манипулации по кастрацията, поставянето на ваксини и на микрочип ще бъдат  безплатни. Това каза директорът на предприятието Веселин Асенов. Първото населено място, което  ще посетят екипите на общинското предприятие е Бухово. Всички желаещи да кастрират дворните си кучета, могат да се  обърнат към районните администрации или директно към ОП „Екоравновесие“.  
Графикът по кампанията продължава през май в район „Нови Искър”.

Продължава и инициативата за разходки и социализация на кучетата настанени в приюта  в Горни Богров. 

През месец март 2017 г. от приютите на „Екоравновесие” са осиновени 64 кучета, а общо 279 са  кастрирани, сочи отчетът на предприятието за март.   Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приюта са предадени 8 кучета, а 38 са постъпили за лечение във ветеринарната клиника във Връбница, каза още Веселин Асенов.
През месец март изразходваните финансови средства за дейността на предприятието са 155778 лв., като в тях влизат разходи за ветеринарно медицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, за поддръжка на трафопост за приют „Горни Богров“, сметоизвозване, техническо поддържане на компютърна техника и системи за видеонаблюдение, абонамент автоматична телефонна централа, почистване на изгребните  ями, сервизно обслужване на автомобилите,  заплати и осигуровки на работниците и служителите.

 

11.04.2017