Онлайн плащанията за 8 месеца – колкото за цялата 2016 г.

За първите 8 месеца на 2017 г. по електронен път в бюджета на София са постъпили толкова приходи от местни данъци и такси, колкото през цялата минала година – над 4,22 млн. лв. Софиянци вече свикват да се възползват от улеснението да плащат онлайн през електронната страница на Столична община https://www.sofia.bg/reference-for-commitments-and-payments

Извършените през интернет финансови операции към хазната на София са близо половин милион. 

Всеки софиянец може да прави справка за своите задължения към общината и да ги плаща по електронен път през сайта на Столична община. 
Постъпилите чрез плащане на каса приходи от местни данъци и такси през т. г. са общо над 96,3 млн. лв., като извършените операции са 1 044 922. В това число влизат и плащанията чрез ПОС терминали, каквито има във всички 22 районни отдела на Дирекция "Общински приходи".

Самостоятелните детски ясли и големите детски градини в София също са оборудвани с ПОС терминали, така че родителите могат да плащат безкасово таксата на децата си. Водят се преговори за въвеждане и на онлайн плащания на таксите за самостоятелните детски ясли.

През електронния портал на София по служебен път вече се получават и справки за наличие или липса на задължения към Столична община.

04.09.2017