ОКИ "Красно село" със сертификат за достъпност

На 30 април 2018 г. г-жа Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, връчи на Стефан Стефанов, директора на Общинския културен институт „Красно село“ – София, сертификат за достъпност на сградата на института съобразно целите и критериите на Националната кампания ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ.

Посещението беше използвано и за да се запознаят присъстващите и медиите с кампанията ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ, както и с функциите и правомощията на Комисията за защита от дискриминация.

 

30.04.2018