ОИЦ – София и "Фонд на фондовете" с информационна среща за бизнеса

На 19.09.2018 г. (сряда) от 14:00 ч., в гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 58 (зала „Роял“), екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София), съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, ще проведе информационна среща, насочена към предприемачи от гр. София и Софийска област. Темата на събитието е: „Актуални възможности за финансиране на стартиращия бизнес“, а фокусът е върху различни видове финансови инструменти под формата на дялови инвестиции в нови бизнеси, както и безвъзмездно финансиране за стартъпи по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Поканени за участие са представители на бизнеса на територията на гр. София и на София-област и физически лица с намерение за стартиране на бизнес.

Събитието е отворено за медии.

В рамките на срещата експерт от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД ще представи информация за новите финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, от които могат да се възползват предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес, както и компании, които вече са постигнали известен напредък в своето развитие.

По време на информационната среща ще бъде представена и процедура „Насърчаване на предприемачеството“, като управителят на ОИЦ – София ще разясни условията, на които трябва да отговарят предприемачите, за да кандидатстват по нея за безвъзмездно финансиране.

Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация на oic.sofia@gmail.com. Регистрацията ще бъде активна до запълване на местата в залата.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

12.09.2018