Ограничено паркиране на ул. „Рачо Димчев“

На 04.11.2019 г. от 08.00 до 12.00 часа, относно провеждане на събитие, ще се забрани престоят и паркирането на превозни средства на ул. „Рачо Димчев“ – 20 (двадесет) паркоместа. В същия ден от 09.00 до 12.00 часа ще се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. „Рачо Димчев”, при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

01.11.2019