Ограничаване паркирането на паркинга на „София Хотел Балкан“ по повод официално посещение

За периода от 19:00 часа на 29.09.2019 г. до 01.10.2019 г. ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства на паркинга на „София Хотел Балкан“. Причината за ограничаване на паркирането е официално посещение на делегация от Йордания.

27.09.2019