Ограничаване на паркирането за 30.10.2019 г.

Във връзка с провеждане на събитие на Чешката република от 08:00 часа до приключване на събитието на 30.10.2019 г. да се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски”.

28.10.2019