Одобрените проекти по Програма Европа 2017 са оповестени на сайта на Програмата

42 проекта на неправителствени организации са одобрени за финансиране по Програма Европа 2017 г. Класираните проекти са гласувани на заседанието на Столичен общински съвет на 6 април 2017 г., съгласно Правилата за работа по Програма Европа.

Списъкът на одобрените проекти е оповестен на интернет сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg в меню „Кандидатствай тук“/ „Резултати“.

11.04.2017