Одобрените проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта са оповестени на сайта на Столична община

Одобрените проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта са оповестени на сайта на Столична община -  www.sofia.bg/sport

115 проекта на училища, детски градини, районни администрации и малки населени места, 42 проекта на спортни клубове и 11 проекта на младежки организации – одобрени за финансиране с Решение № 200/ 06.04.2017 г. на СОС.

Списъкът с одобрените проекти е качен на интернет сайта на Програмата www.sofia.bg/web/guest/sport-programms-projects/

На 19 април /сряда/ 2017 г. от 13.00 ч. в зала 1 ще се проведе среща – инструктаж за изпълнение на дейностите по проектите на Спортните клубове и младежки организации, а от 15.00 ч. за образователните институции и районни администрации.

12.04.2017