Одобрени са 17 проекта по Програми "Младежки свят и доброволчество" и "Нашият училищен спортен празник"

Кметът на София Йорданка Фандъкова връчи грамотите за проектите, одобрени за финансиране по Програмите "Младежки свят и доброволчество" и "Нашият училищен спортен празник".

За пета поредна година Столичната община, дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм", с подкрепата и партньорството на Национална спортна академия, Национално издателство за образование и наука "Аз Буки", Британски съвет и Асоциация за развитие на София реализира тази инициатива.

"Доброволчеството е кауза, която обединява" – каза кметът Йорданка Фандъкова пред директори, учители и ученици, които в зала 5 на Столичния общински съвет получиха отличието си.

Възможност да представят своите добри иновативни идеи имаха всички младежки организации, ученически съвети, ученически парламенти или други неправителствени и образователни структури, които обхващат младежи от 15 – 29 г. на територията на Столична община.

В доброволческата инициатива са одобрени 11 проекта, а за провеждане на спортен празник – 6.

Столичната община чрез дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" финансира най-добрите идеи за младежка доброволческа инициатива в размер на 3 000 лв. и 2 500 лв. за най-идейното провеждане на училищен спортен празник. Изпълнението на дейностите ще е във времето от март до октомври.

Предвид отбелязването на предстоящия празник – 140 години София столица на България, е дадена възможност да се представят и идеи, свързани с тази годишнина. Такъв е проектът на Първо училище. Учениците от Бухово ще боядисват мостове в квартала. Изграждане на репетиционно студио за ученици музиканти от гимназиален етап на 22. СЕУ, които имат необходимостта от пространство за "творческа лаборатория".

26.03.2019