Очаква се одобрение на ЕК за механизма за компенсации относно високата цена на природния газ

 

Механизмът за получаване на компенсации за високите цени на природния газ вече е изпратен за одобрение от Европейската комисия и се очаква, че „Топлофикация София“ също ще бъде обхваната за високите разходи за синьо гориво през месеците декември 2021 и януари 2022 г. Това стана ясно по време на среща между министъра на енергетиката Александър Николов и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, на която присъстваха и зам.-министърът на енергетиката Пламен Данаилов, зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов и изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Александър Александров. Предложеният механизъм от Министерство на енергетиката е за компенсации, които директно ще се насочат за покриване на част от фактурите за природен газ към съответния доставчик. За двата месеца (декември, януари) се очаква компенсациите да са в размер около 140 млн. лв. общо за крайните битови потребители и топлофикационните дружества.

През миналата година Столична община и Столичният общински съвет алармираха за голямото разминаване между одобрената от КЕВР цена на природния газ, на която „Топлофикация София“ продава топлинната енергия на своите абонати, и постоянно растящата цена на природния газ, на която дружеството купува природния газ от „Булгаргаз“. Регулираната цена на природния газ в цената на топлинната енергия за първото тримесечие на 2022 г. е 48,80 лв. През това време цената на природния газ постоянно се увеличава – през декември тя беше 102,33 лв., а през януари 2022 г. – 133,41 лв. Това води до натрупване на огромен по размер недовзет приход, за покриването на част от който ще бъдат предоставени компенсациите от Министерство на енергетиката, а получатели в крайна сметка са битовите потребители.

По време на срещата беше обсъден и напредъкът по Плана за модернизация и финансова стабилизация на „Топлофикация София“, който беше изготвен от консултантската компания Black&Veatch с безвъзмездна помощ от американското правителство. Планът предвижда изграждане на нови когенерационни мощности за производство на електрическа енергия, които ще генерират допълнителни приходи за дружеството и ще стабилизират цената на топлинната енергия за гражданите. „Топлофикация София“ вече е внесла уведомленията за инвестиционните намерения за изграждане на две нови инсталации с 240 MW мощност всяка. В момента продължават разговорите за осигуряване на финансиране и изготвяне на документацията за изграждане, която се очаква да е готова до средата на годината.

По предложения на министъра на енергетиката г-н Николов Столична община ще обследва възможности за приоритетно изграждане на ВЕИ мощности на общински терени.

 

27.01.2022