4 дни до крайния срок за подаване на декларации от фирмите за такса смет през 2021 г.

Общо 5 900 фирми досега избраха да плащат според количеството отпадъци

Остават 4 дни за подаване на заявления и декларации от фирми за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2021 г. според генерираното количество отпадъци. От началото на кампанията през октомври в дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община са приети над 3 900 декларации и почти 2 000 заявления за допускане на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.  

Очаква се още около 1 500 фирми да изберат този вид изчисляване на такса смет за притежаваните от тях нежилищни имоти. Крайният срок за приемане на документи изтича на 30 ноември т.г. 

За предотвратяване на струпването на граждани офисът на дирекция "Икономика и търговска дейност" работи с удължено работно време:

  • от 8:00 до 19:00 ч. – в делнични дни 
  • от 9:00 до 17:30 ч. – в събота и неделя.

Документи могат да бъдат изпратени и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност”.

Повече информация може да намерите в сайта на Столична община.

На 30 ноември изтича крайният срок и за плащане на такса смет за 2020 г. за жилищните имоти. След тази дата върху дължимите суми започват да се начисляват лихви. 

Местните данъци и такси могат да се платят на каса във всички 21 районни отдела "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът ви. 

Други опции за издължаване са – по банков път или чрез финансови посредници, както и през портала на Столична община: 
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

 

 

26.11.2020