Общо 262,4 млн. лв. са приходите на Столична община за 4 месеца

Общо 262,4 млн. лв. са приходите на Столична община за 4 месеца

Това е  42 % от годишния план за изпълнение на бюджета

Много добра е събираемостта на приходите от данъци и такси на Столична община през първите 4 месеца на годината, според предварителните данни за изпълнение на бюджета на София.

Общо 262, 416 млн. лв. са постъпленията до 30 април, което представлява  42 % от годишния план за изпълнение на бюджета и е с 1,966 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на м.г. Положителната тенденция се установи още от началото на 2017 г.

Приходите от имуществени данъци са в размер на 131,46 млн. лв., или с 3,73 млн. лв. повече от миналата година.

От данък сгради в хазната на Столична община са постъпили 55, 304 млн. лв., което е 54 % от годишния план. За добрите показатели вероятно има значение и това, че повече столичани са се възползвали от възможността да платят дължимото с 5 % отстъпка до края на месец април. Такава отстъпка имаше и за данък превозни средства, при който изпълнението на годишния план е още по-високо - 61,7 %. Приходите от него са над 49 млн. лв., или с 3,47 млн. лв. повече от същия период на миналата година. Данъчната кампания за превозните средства тази година започна още на 5 януари, което също помогна за добрата събираемост.

От данъка за възмездно придобиване на недвижими имоти в бюджета са влезли 27 млн. лв. - с близо 105 хил. лв. повече от първите 4 месеца на 2016 г. Според брокери, раздвижване на имотния пазар е започнало в районите, през които минава третата линия на метрото, която се изгражда в момента. Цените на жилищата там вече се покачват, което вероятно ще се отрази и на приходите от данъци при сключване на сделки.

Всичко от данъци до края на април в бюджета на София са постъпили 133, 374 млн. лв. Това е с 4,17 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на миналата година.

Приходите от такса битови отпадъци /при нея няма предвидена отстъпка за плащане на пълната сума/, до момента  са над 90 млн. лв., или 47,7 % от годишния план за изпълнение на бюджета. От такси технически услуги постъпленията  са 5,87 млн. лв., което с 933 хил. лв. повече от същия период на миналата година. В това число влиза и таксата за издадени строителни разрешителни, от които приходите са 3,756 млн. лв.

03.05.2017