Общинското ДКЦ 12 започва проект за енергийна ефективност

Подписан е договора по "Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници"


Общинският Диагностично-консултативен център 12, разположен в ж.к."Люлин", е първият, който започва изпълнението на проект за енергийна ефективност на своята сграда. ДКЦ 12 защити проекта и днес е подписан договора по "Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници". В същото лечебно заведение с финансиране по Фонда за градско развитие на София, ивициативата "Джесика" се изпълнява проект за доставка на нова медицинска апаратура. Това каза днес заместник-кметът на София Дончо Барбалов, в присъствието на когото бе подписан договора за ДКЦ 12. Документът подписаха изпълнителният директор на ДКЦ 12 д-р Васил Василев и изпълнителния-директор на "Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници" - Димитър Дуков.
В рамките на следващите месеци ще се извършат строително-ремонтните работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Общинското лечебно заведение ДКЦ 12 годишно постъпват над 200 000 пациенти.
Инвестиционният проект е на стойност 703 986,02 лв., като самоучастието на ДКЦ 12 е 10%. Ще бъде извършена топлинна изолация на външните стени и пода на сградата, подмяна на дограмата, смяна на отоплителната инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление.
Очаква се след изпълнението на проекта да се постигне 50% икономия на енергия, каза Димитър Дуков.
Д-р Василев съобщи, че е избран изпълнител и дейностите по саниране могат да започнат. Той благодари на Столична община за инвестициите, които прави за ремонт на покрива.

04.05.2017