Общинско предприятие „Гробищни паркове“ търси да назначи оперативен счетоводител

ОБЯВА

 

Общинско предприятие „Гробищни паркове“ търси да назначи

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Изисквания:
• Висше или средно образование – специалност „Счетоводство и контрол“, „Финанси“; 
• Добра компютърна грамотност; (MS Word, Excel, Internet);
• Опит в бюджетна организация – 3 г.;
  
Основни задължения:
• Осъществява текуща счетоводна отчетност на предприятието, изразяваща се в своевременно и вярно отразяване по счетоводните сметки на всички стопански операции, за които отговаря, въз основа на предоставените първични счетоводни документи;
• Изготвя справки и отчети, касаещи дейностите на предприятието и осъществените плащания по тях от клиенти;
• Изготвя сведения от финансово-счетоводен характер и следи за спазването на определените срокове в тях;
• Отговаря за правилното съхраняване на счетоводната документация;
• Извършва проверка за равнение на оперативна и счетоводна система.

Личностен профил на кандидата:
•  Проактивен, с отлични организаторски умения;
•  Ориентиран към поставените цели;
•  Способност за цялостно и точно изпълнение на задачите;
•  Стремеж към повишаване на знанията и уменията си.

Ние предлагаме:
• 
Работа в динамична среда;
• Отлични работни условия;
• Възможности за лично и професионално развитие;
• Мотивиращо възнаграждение;
• Трудов договор;
• Работно време (фиксирано от понеделник до петък) – 08:00 – 16:30 ч.

Ако обявената позиция представлява предизвикателство за Вас, изпратете професионална автобиография на български и актуална снимка не по-късно от 31.01.2022 г. на e-mail: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

 

10.01.2022