Общинският културен институт „Красно село” се присъедини към инициативата на Столичната община за изграждане на зелен филтър в близост до и в София

Към стартиралия четвърти залесителен сезон за Новата гора на София, инициатива на Столичната община за изграждане на зелен филтър в близост до и в София, който да подпомогне подобряване на качеството на атмосферния въздух, се присъедини и ОКИ Дом на културата „Красно село” при Столичната община.

Заедно със своите партньори Клуб „Приключения на живо” и Фондация „АДРА–България” организираха събитие под мотото:"Професия градинар" с цел залесяване и облагородяване на парковото пространство около сградата на института.

Децата посадиха дръвчета и цветя пред Общински културен институт „Красно село”. Това бе едно вълнуващо събитие за тях, което остави траен спомен за направено добро.

 

 

10.04.2019