Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2019 г.
26.02.2019