Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2018 г.
02.02.2018