Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2017 г.
04.04.2017