Обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на трета метролиния от бул. “Владимир Вазов“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – Орлов мост – НДК – ж.к. „Красно село“ – ж.к. “Овча купел“ – кв. „Горна баня“

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект  „Изграждане на трета метролиния от бул. “Владимир Вазов“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – Орлов мост – НДК – ж.к. „Красно село“ – ж.к. “Овча купел“ – кв. „Горна баня“, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Средствата са необходими за съфинансиране от Столична община на проекта за III метродиаметър.

                                    
• Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община  има намерение да поеме, е до 56 000 000 евро
• Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка
• Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична община
• Няма предвидено обезпечение по дълга.


Общественото обсъждане ще се проведе на 02.11.2017 г. от 14 ч.  в зала 5 на Столична община, ул. ”Московска” № 33.

  

27.10.2017