Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ПРОГРАМА "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ"
ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 3 „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАСтоличната община участва като партньор в Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът има за цел да създаде капацитет на общините да прилагат определена методика за анализ на своите документи и да идентифицират и проектират иновативни решения за намаляване на въздействието и адаптация към климатичните промени, като се прилага опитът и практиките в страните – донори. Проектът ще се изпълнява от Националния доверителен екофонд в партньорство с 8 български общини – София, Варна, Бургас, Кърджали, Пловдив, Русе, Стара Загора и Сливен, и Норвежкото сдружение на общините. Срокът за изпълнение на проекта е 46 месеца.

14.10.2021