Обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2017 г.

На 25.09.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Столична община – ул. "Московска" 33, ет. V, зала № 5 ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2017 година.

19.09.2018