Образователен форум за представяне на добри практики от столични училища

На 5 октомври 2017 г. от 14.00 часа в аулата на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе образователен форум за добри практики на столичните училища и детски градини.

Събитието включва участието на НСА „В. Левски”, РУО – София – град, Фондация «София – Европейска столица на спорта», Национално издателство за образование и наука «Аз Буки», Българска национална телевизия, Пътна полиция – МВР, Столична организация на БЧК, партньори и гости от институции.

Ще бъдат представени добри практики на училища и детски градини за реализирани дейности в областта на здравословния начин на живот, спорта и физическото възпитание. Ще вземат участие с доклади професор д-р Татяна Янчева, дн - заместник-ректор на НСА „Васил Левски” и доц. Иван Сандански, доктор – Катедра „Мениджмънт и история на спорта” и Ръководител на Кариерен център към НСА „Васил Левски”.

Съветът по безопасност на движението на децата в София ще връчи награди на участниците в Софийската конференция за иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението.

Дирекция ПИСТ, организатор на събитието, отправя покана към всички партньори и заинтересовани институции за включване и участие в образователния форум.

04.10.2017